Helping the poor in society by donating food : The concept of hunger
שותפות בפעילות החסד

לתת תרומה

בית חב"ד הרצליה הוא ארגון ללא כוונת רווח.
תקציב הארגון מבוסס על תמיכה של החברה הישראלית והאמריקאית, הציבור הרחב ועסקים

תרומה מאובטחת – באמצעות קארד קום – אנו מקפידים להשתמש בכל אמצעי האבטחה המחמירים כדי לייצר עבורך תרומה בטוחה.
* התשלום באשראי מאובטח

לתרומה בהעברה בנקאית ניתן להעביר לחשבוננו בבנק מזרחי בנק 20 סניף415 מס חשבון 367563

לתרומה באמצעות המחאה ניתן לשלוח למשרדי חב"ד הרצליה בכתובת בן גוריון 8/2 הרצליה ת.ד. 5208